Velkommen til vår kursplattform

Syklistenes Landsforening jobber for at alle skal ha mulighet til å velge sykkelen i hverdagen og tilbyr flere ulike kurs.

Syklistenes Landsforening ivrer for mer sykling i hverdagen! Vi arbeider for at flere skal ha mulighet til å velge sykkelen oftere. Å sykle åpner opp mange muligheter i livet, og gir både samfunnet og individet en rekke gevinster.
Regelmessig fysisk aktivitet forebygger plager og er en viktig kilde for helse, livskvalitet og overskudd i hverdagen. Helsedirektoratet anbefaler minimum 30 minutter fysisk aktivitet hver dag for voksne, og har vist at ved 30 minutter moderat aktivitet daglig kan en person leve over 3 år lenger og ha 5 år med bedre helse (Helsedirektoratet rapport IS-1794). Å sykle til jobben eller på butikken kan være én måte å få lagt inn de 30 minuttene i dagen. Vi ser på sykling som et middel for transport, fysisk aktivitet og glede gjennom hele livet.

Foreningen har arrangert sykkelkurs siden 2013 og har blant annet utarbeidet et helhetlig sykkelkursopplegg for kvinner med minoritetsbakgrunn som har syklet lite eller ingenting fra før. På disse kursene øver vi på grunnleggende sykkelferdigheter. Trygghet og mestringsfølelse står sentralt i kursene, gjennom gradvis progresjon og oppfølging fra flinke instruktører. Så langt har 2000 deltatt på våre kurs, og over 50 engasjerte kvinner og menn har tatt vårt instruktørkurs og står klare til å spre sykkelferdigheter og sykkelglede.

I 2019 utviklet vi sammen med NAF og Trygg Trafikk en portal for sykkelopplæring for grunnskolen. På www.sykkeldyktig.no har norske lærere mulighet for å finne det de trenger av råd og materiell for å gi elevene god opplæring.

I 2019 startet vi også opp med elsykkelkurs for de over 60. Etter pandemiutbruddet ble det imidlertid vanskelig å avholde våre fysiske kurs, og det ble derfor utviklet et digitalt kursalternativ. Klikk på linken nedenfor for å ta vårt nye elsykkelkurs.

Dette kurset er veien til tryggere og hyggeligere turer på to hjul. Vi har her laget et skreddersydd opplæringsprogram for voksne som vil ha glede av elsykkel, tilpasset både nybegynnere og de som har litt erfaring. Gjennom læringsstier, videoer og quiz-oppgaver får du vite hvordan du blir trygg på elsykkelen i trafikken, hvilke tekniske krav som gjelder og hvordan du vedlikeholder elsykkelen.

Målet er å gi mange mulighet til å velge aktiv, helsefremmende transport – til jobb, butikk og på tur – gjennom bruk av elsykkel.

Lykke til!

Kursoversikt