Elsykkelkurs for personer over 60 år

Velkommen til elsykkelkurs veien til trygge og hyggelige turer på to hjul

Syklistenes Landsforening (SLF) jobber for at alle skal ha mulighet til å velge sykkelen i hverdagen. Og elsykkel gi mange mulighet til å velge aktiv, helsefremmende transport til jobb, butikk og på tur. Vi har her laget et skreddersydd opplæringsprogram for å lære voksne å bruke elsykkel, tilpasset både nybegynnere og de som har litt erfaring.


SLF har holdt sykkelkurs siden 2013 og har her utarbeidet et helhetlig sykkelkursopplegg hovedsakelig rettet mot eldre for elsykkel. På våre kurs viser vi grunnleggende sykkelferdigheter.

Kursene er for deg som vil komme deg på sykkelen, og som ønsker å bli trygg på elsykkelen før du tar syklingen videre ut i trafikken. Trygghet og kjennskap til elsykkelens tekniske oppbygning og formelle krav står sentralt i kurset, samt tips og råd.

Bakgrunn for kurset

Med støtte fra Samferdselsdepartementet kartla Syklistenes Landsforening i 2020 behov for og etterspørsel etter elsykkelkurs i målgruppen 60 år og oppover. Kurset er utviklet for å styrke mobilitet og helsen til de over 60 år. Vi ønsker å bidra til dette, samtidig som vi styrker sikkerheten til denne gruppen. SLF jobber for mer sykling i hverdagen. Det å kunne sykle og føle seg trygg i trafikken, åpner opp mange nye muligheter i livet.

Det har vært en stor vekst i salget av elsykkel fra 5000 i 2013 og frem til 2020 hvor tallet var omtrentlig 80 000. Under viser punkter for elsykkelsalget fra 2013 og frem til 2020.

 1. Stor vekst i salget av elsykkel
  2013:              5.000
  2014:              10.000
  2015:              20.000
  2016:              Noe under 40.000
  2017:              43.000 (import)
  2018:              60.900 (import)
  2019:              Importtall ikke kjent
  2020:              80 000 (anslag)

Studier viser at elsyklister sykler mer, og syklingen øker over tid. De med elsykler bidro til at de syklet mellom 12 og 18 km mer per uke, sammenlignet med de som brukte vanlig sykkel.  Studie av helseeffektene av elsykling viser at elsyklister er 8,5 ganger mer aktive enn ved hvile, og vanlig syklister har 10,9 ganger mer aktive enn ved hvile. Man bruker i gjennomsnitt 51 prosent av lungekapasiteten til elsyklister og 58 prosent av lungekapasiteten til vanlig syklister.